...

Przetwarzanie danych

Polityka prywatności

Co to jest RODO?

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) obowiązuje od 25 maja 2018 r. Pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Galeria Osielsko Sołtysik Spółka Komandytowa z siedzibą w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 49, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381863.

2. W jaki sposób skontaktować się z Administratorem, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Administrator ustanowił Koordynatora ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować się można:

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej: biuro@galeria-osielsko.pl,

– korespondencyjnie: Galeria Osielsko Sołtysik Sp.k., ul. Szosa Gdańska 49, 86-031 Osielsko, z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

3. W jakim celu dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

– przesyłania informacji handlowych, w tym marketingowych  na podstawie art. 6 ust.1 lit.a) RODO,
– podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz ewentualnego wykonania tej umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b) RODO,

– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO,

– realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in.:

 • wykrywania nadużyć i sporządzania pomiarów statystycznych,
 • udziału w badaniach sieci Internet,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego, organizowania Targów, Dni Otwartych oraz innych wydarzeń,
 • dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do indywidualnych preferencji,
 • dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

4. Czy istnieje obowiązek podania swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym. Jest to czynność dobrowolna, jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację wymienionych powyżej celów.

 

5. Komu Administrator może udostępnić dane?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora oraz współpracujących z nim, m.in.

 • podmiotom realizującym proces sprzedaży,
 • kancelariom prawnym,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi informatycznej, marketingowej, komunikacji elektronicznej i obsługi teleinformacyjnej.

Dane osobowe przekazane w trakcie wideorozmów prowadzonych za pośrednictwem aplikacji świadczących usługi komunikacji elektronicznej, tj. przy udziale podmiotów przetwarzających dane osobowe, świadczących usługi komunikacji elektronicznej, są przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych, przy czym ww. przekazanie odnosi się jedynie do podmiotów, które przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r.

Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

6. Przez jaki okres czasu Administrator może przetwarzać dane osobowe?

Administrator może przetwarzać dane osobowe do momentu wniesienia sprzeciwu lub odwołania wyrażonej uprzednio zgody, a także przez okres:
– wykonania umowy,
– obsługi gwarancyjnej i obsługi rękojmi,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
– do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

7. Czy Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym monitorowania i zbierania informacji o aktywności na stronie internetowej, w celu wykorzystania ich do oceny, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Nie są to procesy wyłącznie zautomatyzowane, z uwagi na fakt, iż decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje pracownik Administratora.

 

8. Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

– prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
– prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Wymienione wyżej prawa można zrealizować w każdym czasie, występując
z odpowiednim żądaniem, poprzez przekazanie oświadczenia:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: biuro@galeria-osielsko.pl,
 • korespondencyjnie: Galeria Osielsko Sołtysik Sp.k., ul. Szosa Gdańska 49, 86-031 Osielsko, z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych

 

9. Informacje dodatkowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego dokumentu, jak również wprowadzenia nowego dokumentu, w drodze czynności jednostronnej.

W celach funkcjonalnych – dla zapewnienia łatwości i wygody prezentowanych informacji, w celu lepszego dostosowania dostarczanych usług i szybszego przekazywania informacji oraz w celach statystycznych oraz reklamowych serwis https://restauracjakanwa.pl/ korzysta z technologii plików cookies. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Cookies to pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

 

Akceptacja plików cookies

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację. Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez zmianę ustawienia dotyczącego cookies lub wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Plik cookies dla Twojej wygody

Serwis https://restauracjakanwa.pl/, stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:

– cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny https://restauracjakanwa.pl/,

– cookies powiązane z wtyczką „Facebook”, która służy do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe.

Polityka prywatności serwisu Facebook opisana tu: www.facebook.com/about/privacy/cookies
– cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji).

Pliki cookies na innych stronach

Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniu użytkownika na naszej stronie. W szczególności takie cookies to: w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/).

Jak zmienić ustawienia

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej, można również całkowicie zablokować pliki cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Zmiana plików cookies w popularnych wyszukiwarkach

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookies” można zmienić następujące ustawienia plików cookies:

– usuwanie plików cookies;
– domyślne blokowanie plików cookies;
– domyślne zezwalanie na pliki cookies;
– domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki;
– określanie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen.

Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari należy wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookies”

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty
  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.